torsdag 11 mars 2010

Snurrig vecka **** AS/ADHD

Den här veckan känns som att jag bara försöker genomleva och få överstökad. Alldeles för mycket som händer och hinner inte med riktigt. Till på köpet så är det oordning i skolan. Trodde ju att sonen skulle få hitta sin balans igen, men det blev inte så.

Måndagen avlöpte bra. Sen var det studiedag på tisdagen. På kvällen ringer assistenten och säger att hon ska vara hemma för vård av sjukt barn. Dessutom är den ena av de två lärarna i klassen sjuk. Finns alltså bara en - av tre - ordinarie personal kvar i klassen. Dessuton var de två vikarieassistenter som finns till sonen, upptagna på annat håll. Men de löste det så att den enda ordinarie läraren som var kvar i klassen, tog hand om min son. Sen fick de plocka in nån provisorisk lösning till lärarrollen.

Idag har jag och mannen haft fullt upp med möte och kurs. På förmiddagen hade vi möte med LSS-handläggaren och enhetschefen för korttids m m. Det skulle fattas nytt beslut om vilka insatser vi ska bli beviljade.

Inget ändrades i antalet dygn vi har avlastning på korttids och hos stödfamilj. Däremot kommer sonen att få ledsagare tre timmar i veckan i stället för att vi har haft avlösare i hemmet 10 timmar/månad (som inte fungerat på länge). Ledsagaren kan ta med honom och spela biljard, pingis eller åka och bada eller nåt annat kul.

På eftermiddagen var vi på kurs på habiliteringen om hur vi som föräldrar ska kunna hjälpa sonen att få ökad självkännedom. Det gav inte så väldigt mycket denna gången men det är två gånger kvar.

Inga kommentarer: